Elektroniczna Karta Wytopów

System przeznaczonych dla producentów żeliwa, firm wykonujących wytopy i analizy spektrometryczne wspomagający śledzenie i rejestrowanie procesów oraz pomiarów.

Aplikacja integruje się z różnymi systemami hutniczymi, systemami ERP korzystając z ich danych.

Efektem końcowym jest wygenerowanie Karty Wytopu i umieszczenie jej w systemie elektronicznym, oraz jej papierowy wydruk.

Obsługa Procesu Barwienia

System pozwala na tworzenie i przechowywanie oraz zarządzanie danymi o produktach, wzornikach oraz kolorach. Integracja z programami DataColor oraz Colibri pozwala na automatyczny import opracowanych receptur. Moduł dystrybucji receptur zapewnia możliwość rejestrowania dystrybutorów oraz automatycznego rozsyłania dedykowanych paczek receptur.

Kalkulator Receptur

System (POS – Point on Sale) pozwala na wprowadzanie wybranej receptury na dozowniki automatyczne, półautomatyczne oraz ręczne. Dane o produktach, wzornikach oraz kolorach importowane są automatycznie z chmury. System kliencki generuje również logi, o tym co było dozowane, co stanowi świetne narzędzie analityczne.

Digitalizacja Materiałów Biologicznych

System służący do digitalizacji zasobów medycznych. Jego głównym celem jest poprawa jakości wypełniania misji publicznej w zakresie edukacji, poprzez cyfrowe, nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki w otwartych formatach. System składa się z 4 elementów:

  1. Aplikacja dla pracowników digitalizujących zasoby medyczne. Pozwala ona na ewidencje wszystkich niezbędnych atrybutów dla materiałów medycznych i przypisanie zdjęć. W trakcie rejestracji przypadku medycznego, automatycznie powstały dwie wersje językowe protokołów: polska i angielska. Zastosowano silnik bazodanowy PostgreSQL, który nie wymaga zakupu licencji. Gwarantuje bezterminowy dostęp dla dowolnej ilości użytkowników.
  2. Aplikacja mobilna na systemy android, która przy pomocy kodów QR wspiera i automatyzuje prace w magazynie digitalizowanych zasobów.
  3. Aplikacja webowa udostępniająca zdigitalizowane zasoby medyczne. Portal nie wymaga logowania i jest dostępny w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Portal spełnia standardy dostępności stron internetowych WCAG 2.0.
  4. Aplikacja WebAPI, która daje możliwość pobierania informacji poprzez inne systemy informatyczne. W produkcie wykorzystane są standardy wymiany danych oparte o JSON które pozwolą zarejestrowanym systemom zewnętrznym na pobieranie danych poprzez odpowiednie funkcje Web Service (REST).

Organizacja Transportu

Aplikacja desktopowa do rejestrowania zleceń transportowych oraz zarządzania transportem krajowym i zagranicznym.

Narzędzie synchronizuje się cyklicznie z systemem ERP klienta pobierając zamówienia odbiorców i dostawców oraz bazę kontrahentów. Aplikacja pilnuje, aby ładowność samochodu nie została przekroczona, umożliwia wprowadzenie licznych parametrów transportowanego towaru, podpowiada dostępną rampę na magazynie dla załadunku oraz rozładunku, na podstawie wybranej firmy transportowej podpowiada najodpowiedniejszy cennik oraz wylicza automatycznie koszt transportu na podstawnie różnych parametrów (ilość km, kod pocztowy, ilości palet). Automatyczny mailing pomiędzy działem transportu, dostawcą, odbiorcą a magazynem ułatwia i przyspiesza komunikację. Szereg raportów umożliwia kontrolowanie kosztów transportu wraz z autoryzacją ich wysokości.

Inwentaryzacja Towarów

Uniwersalne narzędzie umożliwiające pobranie list towarów podlegających inwentaryzacji z lokalnego systemu ERP i utworzenie zbiorów spisowych na terminalach wyposażonych w czytniki kodów kreskowych.

W trakcie wykonywania spisu towarów terminale działają w trybie off-line i wykorzystują zbiory spisowe wpisane w trakcie lokalnego połączenia z serwerem. Oznacza to, że spis może być realizowany w obszarach nie objętym zasięgiem radiowej sieci komputerowej.

Pobranie wyników spisu realizowane jest w obszarze objętym radiową siecią.

Serwerowa część systemu porównuje zebrane wyniki spisu z pełną listą towarów i może uruchamiać kolejne powtórki spisu dla wybranych towarów oraz lokalizacji.

Decyzje kredytowe

System do obsługi porozumień z wierzycielami. W skład systemu wchodzą 2 moduły.

Obligacje - moduł służy do kompleksowej obsługi emisji obligacji i oferuje między innymi możliwość definiowania parametrów emisji, generowanie harmonogramów wypłat kuponów, ewidencję inwestorów, generowanie harmonogramu emisji określającego daty i wartości kuponów.
Moduł jest zintegrowany z programem FK.

CashFlow - moduł służy do badania bieżącej i długoterminowej płynności finansowej.

Portal Geodezyjny

Aplikacja webowa wchodząca w skład portalu mapowego służąca do prezentacji i zarządzania zasobami Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sterowanie Domowymi Odbiornikami Prądu

Aplikacja mobilna pozwala na zaprogramowanie urządzeń w inteligentnym domu.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi łatwo możemy sterować, oświetleniem, ogrzewaniem, temperaturą poszczególnych pomieszczeniach za pomocą telefonu komórkowego.

Jest to rozwiązanie odnoszące się do obszaru IoT.