omnisPRO

System zapewnia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji przedsiębiorstwa zarówno w ramach indywidualnej instalacji bazy Oracle jak i w stabilnej i bezpiecznej chmurze bazodanowej Oracle Cloud.

System sprawdza się zarówno w niewielkich jednostkach jak i dużych, wielooddziałowych firmach.

System ułatwia pracę między innymi w obszarach handlowych, magazynowych, produkcyjnych, księgowych i analitycznych.

OmnisPRO wypełnia wszystkie wymogi przepisów podatkowych i innych obowiązujących w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

  System oferuje własne aplikacje internetowe, między innymi:
 • sklep internetowy
 • archiwum faktur sprzedaży
  OmnisPRO ma powiązania z zewnętrznymi systemami takimi jak:
 • programy bankowe
 • systemy faktoringowe
 • pośrednicy w przesyłaniu dokumentów w formie elektronicznej
 • państwowe bazy danych

Szczególnie skutecznie obsługiwana jest praca magazynów wysokiego składowania z uwzględnieniem automatycznych przenośników taśmowych.
Powiązania między wewnętrznymi jednostkami przedsiębiorstwa są w znacznym stopniu zautomatyzowane.

omnisWMS

System WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie najczęściej wykorzystywane w logistyce w celu optymalizacji procesów magazynowych i produkcyjnych.

  System obejmuje swoją funkcjonalnością następujące obszary:
 • automatyczne przydzielanie pracowników do konkretnych zadań
 • analiza zajętości lokalizacji magazynowych i planowanie miejsc rozłożenia towarów
 • przyjęcia towarów powiązane z dwuetapową kontrolą poprawności
 • kompletacja wydawanych towarów powiązana z dwuetapową kontrolą poprawności
 • sterowanie przenośnikami rolkowymi
 • planowanie transportu w powiązaniu z systemami firm spedycyjnych
 • inwentaryzacja częściowa i kompleksowa
 • precyzyjna obsługa obrotu kablami energetycznymi

Identyfikacja towaru oraz lokalizacji magazynowych jest realizowana za pomocą terminali z czytnikami kodów kreskowych.

Omnis oferuje doświadczenie i kompetencje w projektowaniu podobnych rozwiązań dla Klientów.

adnote

Adnote jest aplikacją stworzoną z myślą o zespołach projektowych, dla których szybka wymiana informacji i precyzja w komunikacji przekładają się na jakość wykonania zadania.

  Przykładowe etapy realizacji zadań:
 • twórz dokumentację fotograficzną wraz z informacją o geolokalizacji; dodawaj notatki tekstowe i głosowe
 • przydzielaj zadania, określaj terminy, weryfikuj wykonanie.
 • przechowuj dokumentację projektu w jednym miejscu z możliwością edycji on-line.
 • kontroluj terminowość przydzielonych zadań; uzupełniaj na bieżąco dokumentację projektu; wydrukuj raport z wykonanych prac.
 • dodawaj zdjęcia, pliki PDF, obserwuj stan zaawansowania prac, wprowadzaj korekty, wymieniaj się informacjami.

Twoje dane są zawsze dostępne. Możesz pracować mobilnie używając smartfonu lub przeglądarki internetowej. Masz stały kontakt z zespołem bez względu na to, gdzie jesteś.

omnisBackup

Omnis Backup Cloud to system do wykonywania kopii bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzia Oracle Cloud. Celem systemu jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych klienta w chmurze Oracle z wykorzystaniem zasobów dzierżawionych przez Omnis. Zadaniem systemu jest wykonywanie kopii bazy danych Oracle z wykorzystaniem standardowych narzędzi RMAN i modułu Oracle Database Cloud Backup. W kolejnych etapach system może zostać rozbudowany o funkcję tworzenia kopii danych innego typu niż baza danych Oracle.

omnisPortal

Uniwersalne narzędzie umożliwiające automatyczną archiwizację oraz udostępnianie klientom dokumentów handlowych.

Podstawa funkcjonalności to rejestrowanie kopii faktur sprzedaży w 2 formatach (xls i pdf). Umożliwia to rezygnację z przechowywania papierowych kopii wystawianych faktur.

Odbiorcy faktur otrzymują mailowe powiadomienie o wystawieniu faktur (w zależności od ustaleń z odbiorcą mail może zawierać fakturę w każdym z 2 formatów).

Faktury korygujące muszą być przez odbiorcę pobierane z portalu – pobranie takiej faktury jest zwrotnie rejestrowane w systemie wystawcy faktury.

Dodatkowo Portal umożliwia udostępnienie służbom skarbowym dostępu do dokumentów wystawionych dla wybranego klienta.

omnisCloud

Platforma do zarządzania procesami w firmie działająca jako aplikacja webowa lub mobilna.

Oparta na chmurze Azure, w pełni zsynchronizowana z Office365.

Dane zabezpieczone oraz szyfrowane.

Bezpieczeństwo dostępu zapewnione powiązaniem z firmowym Active Directory.

W standardzie mieści się przejrzysty system bilingowy.

  W omnisCloud dostępny jest moduł Wnioski Urlopowe, który oferuje:
 • zarządzanie kalendarzem
 • akceptację przez przełożonych wniosków urlopowych
 • dostęp do informacji o planowanych urlopach