Wdrożenie systemu śledzenia produkcji

Klient: Cognor HSJ

Producent wyrobów hutniczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działalności w branży wyrobów stalowych Grupa Cognor jest szeroko rozpoznawalna zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.

Wyzwanie

Klient zgłosił problem z identyfikacją materiału na hali produkcyjnej. Standardowe metody oznaczania polegające na zastosowaniu papierowych etykiet lub innych oznaczeń fizycznych nie zdawały egzaminu ze względu na stosowany proces technologiczny.

Kolejnym problemem klienta było skuteczne śledzenie postępu realizacji procesu produkcyjnego oraz związana z nim kontrola terminu realizacji.

  

Rozwiązanie

Omnis zaproponował i zrealizował autorski system obsługi procesu produkcyjnego dostosowany do specyfiki klienta i zintegrowany z jego istniejącymi systemami informatycznymi. 

Aplikacja pozwala na śledzenie ruchów materiału na hali produkcyjnej bez konieczności oznaczania poszczególnych materiałów. Informacja o przesunięciach materiału i wykonywanej na nim obróbce jest rejestrowana przez operatorów przy pomocy mobilnych terminali oraz paneli umieszczonych w kabinie suwnicowego. Informacja o bieżącej lokalizacji przechowywana jest w systemie informatycznym. Ponadto system kontroluje, czy wykonywane operacje są zgodne z założeniami produkcyjnymi.

System na podstawie informacji o bieżącej lokalizacji materiału oraz predefiniowanych długości cyklu produkcyjnego szacuje czas jego zakończenia.

Obsługa systemu jest realizowana za pomocą:

Aplikacji webowej – zainstalowanej centralnie i uruchamianej lokalnie przez operatorów w przeglądarkach internetowych na komputerach klasy desktop;

Aplikacji mobilnej – zainstalowanej na dedykowanych terminalach wyposażonych w skanery kodów kreskowych/QR, obsługiwanej przez operatorów w dowolnym miejscu hali produkcyjnej;

Aplikacji suwnicowego – zainstalowanej na dedykowanych tabletach, obsługiwanej przez operatorów w kabinie suwnicowego;

  

Opinia klienta

„Rozwiązanie firmy Omnis wybraliśmy głównie ze względu na możliwości dostosowania na naszych potrzeb. Wdrożony system znaczącą zoptymalizował nasz proces produkcyjny, a dzięki wdrożeniu oznaczeń towaru etykietami DMC poprawił kontrolę produktu po stronie klienta”

  
  

Podsumowanie

Wdrożenie systemu śledzenia produkcji zapewniło klientowi:

   - zwiększenie wydajności pracy,

   - kontrolę poprawności wykonywania operacji produkcyjnych,

   - możliwość estymacji cyklu produkcyjnego,

   - odpowiednią identyfikacjję materiału na hali produkcyjnej,

   - kontrolę zgodnośći towaru z zamówieniem klienta,

   - identyfikację towaru po stronie klient,

   - możliwość skupienia się na rozwoju biznesu.


Przeczytaj również

Wdrożenie systemu śledzenia produkcji

Wdrożenie systemu śledzenia produkcji

Klient: Cognor HSJ

Producent wyrobów hutniczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działalności w branży wyrobów stalowych Grupa Cognor jest szeroko rozpoznawalna zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.

Czytaj dalej